Людям з порушення зору Звичайна версія

Виплати коштів вкладникам ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» здійснюються за індивідуальними письмовими зверненнями до Фонду

28.09.2017

Відшкодування коштів вкладникам ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» здійснюються за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Для отримання гарантованої суми відшкодування вкладнику необхідно надіслати до Фонду:

- заяву на виплату гарантованої суми відшкодування;

- копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, - з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

- копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копію сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Спадкоємцям для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину необхідно додатково надати до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Для отримання коштів за довіреністю представникам необхідно додатково надати нотаріально засвідчену копію довіреності. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника - фізичної особи - резидента, довірена особа додатково подає копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців з дня їх отримання Фондом.

Після отримання Фондом повного пакету документів вкладнику або іншій особі (представнику, спадкоємцю тощо) буде зроблено переказ коштів на один із банків-агентів та надіслано відповідне повідомлення на адресу, зазначену в заяві.

Для отримання коштів вкладнику або іншій особі (представник, спадкоємець тощо) необхідно звернутись до установи банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків чи унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова") і, за необхідності, довіреністю.

Довідкова інформація за номерами:

«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв’язку);

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 0-800-600-800.